หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
 
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
 
มีหน่วยบริการผู้ใช้น้ำประปาครบทุกหมู่บ้าน
 
 
โรงแรม 2 แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าซ 9 แห่ง
  หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 2 จำนวน 5 แห่ง
  หมู่ที่ 7 จำนวน 3 แห่ง
  หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
  หมู่ที่ 4 จำนวน 2 แห่ง
โรงสี 5 แห่ง
  หมู่ที่ 2 จำนวน 3 แห่ง
  หมู่ที่ 8 จำนวน 2 แห่ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน 5 รุ่น 500 คน
กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 45 คน
กรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 คณะ 9 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. 9 กลุ่ม 214 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 ชุด 23 คน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 1 รุ่น 2 คน
ตำรวจบ้าน 1 รุ่น 35 คน