หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เศรษฐกิจอยู่ได้ สังคมอยู่ดี การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนวัฒนธรรม
นำประชาธิปไตย ใส่ใจประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
   
         
     
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน สะพานท่อลอดเหลี่ยม รวมถึงวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปา
พัฒนาระบบจราจร
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
พัฒนาบูรณะระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว
 
   
         
     
ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
   
         
     
สร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
         
     
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
         
     
พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชกรรม
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
   
         
     
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครองการบริหาร ภาคประชาชน
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ ภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหาร จัดการ