หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


พ.จ.ต.นิกร คำภิระปาวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910


นางสาวรัชดา บัวพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910
 
 


นายอมรศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัด


กิตติภพ จอมประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววนิดา เชยวัดเกาะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นางสาวเพ็ญผกา ทิมมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเพลิน แสงเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุพนธ์ นาคโดด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายณัฐสิทธิ์ กระแย้ม
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ