หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
 
วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านหลุม เป็นวิถีชีวิตที่ เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
 
วัด 4 แห่ง ดังนี้    
วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1
วัดวังแดง หมู่ที่ 3
วัดกระชงคาราม หมู่ที่ 4
วัดราชพฤกษ์ หมู่ที่ 8
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) หมู่ที่ 1
  โรงเรียนวัดวังแดง หมู่ที่ 3
  โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 4
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) หมู่ที่ 1(โรงเรียนขยายโอกาส)
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง
  ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 7 และ หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุม หมู่ที่ 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ หมู่ที่ 4
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
จุดตรวจประจำตำบล 1 .แห่ง