หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
 
ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ เป็นถนนลาดยาง จำนวน 5 เส้นทาง ดังนี้
  ถนนสายสี่แยกบ้านสวน หมู่ 1- หมู่ 2
  ถนนสายโรงเรียนบ้านหรรษา หมู่ 2 - หมู่ 8 - หมู่ 5
  ถนนสายข้างแขวงการทางสุโขทัย หมู่ 2 - หมู่ 1 - หมู่ 9
  ถนนสายวังแดง-ยางซ้าย หมู่ 3
  ถนนสายวังผาน หมู่ 2 – หมู่ 8
 
  ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลได้แก่ ปลาน้ำจืด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาสร้อย เพาะพันธ์ปลาสร้อย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  บึง, หนองและอื่น ๆ 8 แห่ง ได้แก่
  หมู่ที่ 2 หนองวังผาน หนองกระปรือ
  หมู่ที่ 5 หนองกด หนองดุก หนองสวง
  หมู่ที่ 7 หนองกระพง, หนองจรเข้
  หมู่ที่ 8 หนองบัว
  คลอง 49 แห่ง ได้แก่
  หมู่ที่ 1 คลองนาพรวน, คลองนาโพธิ์, คลองนา, คลองกระทุ่ม,คลองบ้านหลุม, คลองยายโกย, คลองนาใหม่, คลองคด
  หมู่ที่ 2 คลองวังผาน, คลองมาบโพธิ์, คลองนาบน,คลองบ้านหลุม
  หมู่ที่ 3 คลองวังแดง, คลองอ้ายวงศ์, คลองวังครก, คลองวังขวัญ, คลองวังประดา, คลองโปร่ง
  หมู่ที่ 4 คลองกระชงค์ (ช่วงที่ 1), คลองตาแบก, คลองน้ำแรง, คลองหนองแตง
  หมู่ที่ 5 คลองตาทวน, คลองกระชงค์ (ช่วงที่ 2), คลองคด, คลองตาน้อย, คลองตาลอง, คลองบ้านหลุม, คลองตามี
  หมู่ที่ 6 คลองกง, คลองตาขาว, คลองมาบอีจาด, คลองโพธิ์, คลองบ้านหลุม
  หมู่ที่ 7 คลองตาทวน(ช่วงที่ 1 คลองตาแก้ว, ช่วงที่ 2 คลองวังน้ำ, ช่วงที่ 3 คลองละมอ), คลองมะโก,คลองตาม้วน,
      คลองตาจ้ำ (ช่วงที่ 1 คลองไผ่ส้ม, ช่วงที่ 2 คลองลาวไผ่ล่าง), คลองต้นโพธิ์, คลองบ้านหลุม, คลองหัวตาข่าย
  หมู่ที่ 8 คลองเหมืองว้า, คลองแขม, คลองปู่เจ้า, คลองมะเกลือ, คลองมาบนางแมว, คลองบ้านหลุม
  หมู่ที่ 9 คลองเนินยาง, คลองหนองแตง, คลองกระชงค์