หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ อบต.บ้านหลุม ประจำปี 2562 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)