หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   ตักบาตร งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ประจำปี 2562   2 มิ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562   2 มิ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   แถลงข่าวงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ประจำปี 2562   2 มิ.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 11/2562   2 มิ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   2 มิ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   โครงการวู้ดบอลสร้างสุขภาพ ประจำปี 2562   2 มิ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ศรีสัชนาลัย   โครงการ Smart Life Project 11/2562   2 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ตามโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบวัดการรับรู้ของผมู้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT)   2 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ตามโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบวัดการรับรู้ของผมู้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT)    2 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไม้ขอน   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. 2563   2 มิ.ย. 2563 7
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 2135