หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 

ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564   29 ม.ค. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตรา ร้อยละ 90 จากภาษีที่คำนวณได้  5 ก.พ. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหลุม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  21 ธ.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  7 ต.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ   7 พ.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อราชการฯ  14 เม.ย. 2563 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562  19 มี.ค. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม  30 ม.ค. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  17 มิ.ย. 2562 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียน\"โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด\" ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 055-610-910 ต่อ 112 งานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านหลุม  5 มิ.ย. 2562 139
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6