หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   17 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียน\"โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด\" ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 055-610-910 ต่อ 112 งานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านหลุม   5 มิ.ย. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลุม   4 มิ.ย. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง บริเวณสายนานางหนุ่ย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลุม   4 มิ.ย. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบุ่งโพธิ์ ช่วง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลุม   4 มิ.ย. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างวางท่อระบาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง และประตูเปิด-ปิด สายนาลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลุม   24 พ.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองตานงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหลุม   24 พ.ค. 2562 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม   22 มี.ค. 2562 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง ซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม    20 มี.ค. 2562 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง สายเด่นเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลุม    20 มี.ค. 2562 79
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19