หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 

ข่าวสาร
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.53-001 สายกระชงค์ – บ้านหลุม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม  
เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.53-001  สายกระชงค์ – บ้านหลุม  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยวิธีคัดเลือก

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 10.18 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 41 ท่าน