หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนริตทร์ ไกรบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหลุม จำนวน 4 แห่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 13.04 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 11 ท่าน