หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายหลัก ช่วง 2 หมู่ที่ 7  
 

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายหลัก ช่วง 2 หมู่ที่ 7

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน