หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 

ข่าวสาร
 

 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่ิอมแซมงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหลุม  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคลองลอย  หมู่ที่ ๘   ตำบลบ้านหลุม  

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.28 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 51 ท่าน