หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่ิอมแซมงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหลุม  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคลองลอย  หมู่ที่ ๘   ตำบลบ้านหลุม  

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.28 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 15 ท่าน