หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบุ่งโพธิ์ ช่วง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลุม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 10.04 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 46 ท่าน