หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างวางท่อระบาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง และประตูเปิด-ปิด สายนาลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลุม  
 

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างวางท่อระบาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง และประตูเปิด-ปิด สายนาลาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 13.40 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 50 ท่าน