หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม  
 

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 14.19 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 129 ท่าน