หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง ซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 75 ท่าน