หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง สายเด่นเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลุม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15.37 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 101 ท่าน