หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลุม จำนวน 4 แห่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 14.56 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 101 ท่าน