หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง สายคลองปู่เจ้า บริเวณนานายสำเนียง สาทสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลุม  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง สายคลองปู่เจ้า บริเวณนานายสำเนียง สาทสังข์ หมู่ที่ 8

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 14.32 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 106 ท่าน