หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาพรวน หมู่ที่ 1 และซอยฮวดหลี หมู่ที่ 4

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 73 ท่าน