หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 3 แห่ง  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 3 แห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คุณ หัทญา โตบุญมา

ผู้เข้าชม 87 ท่าน