หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


นายสมพงศ์ เขียวคล้าย
ประธานสภา อบต.บ้านหลุม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0808401961
 


นายฉลอง ชูยิ้ม
รองประธานสภา อบต.บ้านหลุม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0896433716


พันจ่าตรีนิกร คำภิระปาวงค์
เลขานุการสภา อบต.บ้านหลุม
 
 


นายบุญเชียง จิตท้วม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0656947605


นายชัด สุขจ่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0862067582


นายรุ่ง จรแจ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0849885380


นายสำรวม จรแจ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0802603558


นายมนัส สังข์ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0966761366


ตำแหน่งว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4


นายยับ แก้วเนย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0814757566


นายสม ทรงกลิ่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0877386808


นายประทุม เพ็ชรทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0810377614