หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


นายสมพงศ์ เขียวคล้าย
ประธานสภา อบต.บ้านหลุม
 


นายฉลอง ชูยิ้ม
รองประธานสภา อบต.บ้านหลุม


พันจ่าตรีนิกร คำภิระปาวงค์
เลขานุการสภา อบต.บ้านหลุม
 
 


นายบุญเชียง จิตท้วม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1


นายชัด สุขจ่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2


นายรุ่ง จรแจ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2


นายสำรวม จรแจ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3


นายมนัส สังข์ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4


ตำแหน่งว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4


นายยับ แก้วเนย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5


นายสม ทรงกลิ่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5


นายประทุม เพ็ชรทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6