หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


นายอนุรักษ์ หลำภักดี
กำนันตำบลบ้านหลุม
 
 


นางระพี ด้วงบาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายเสนาะ บุญชุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายลวน สุ่มเกตุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายสมโภช หาชะนะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายภาคภูมิ โกศัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายจักรพงศ์ เลิศม่วง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายกฤษฎา คงเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายดุน สินสนิท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9