หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายรุจ สาทเทศ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านค้าบริเวณบ้านนายแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 25 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42