หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
 
ตำบลบ้านหลุม ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร (เส้นทางสี่แยกกลางหมู่บ้านผ่านสี่แยกบ้านสวนสู่สุโขทัย) ห่างจากสุโขทัย 7 กิโลเมตร (เส้นทางสี่แยกกลางหมู่บ้านผ่านโรงเรียนหรรษาสู่สุโขทัย) ตำบลบ้านหลุม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 58.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,356.25 ไร่
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมมีทั้งสิ้น 8,910 คน แยกเป็น
  ชาย 4,269 คน คิดเป็นร้อยละ 47.91
  หญิง 4,641 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 153 คน/ตารางกิโลเมตร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,875 ครัวเรือน
 
 
ประชากรในตำบลบ้านหลุม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ รับจ้าง รับราชการ และประกอบธุรกิจ
  อาชีพการเกษตร 74 %
  อาชีพรับราชการ 12 %
  อาชีพรับจ้าง 9 %
  อาชีพค้าขาย 5 %
 
 
 
ตำบลบ้านหลุมมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนน้ำจะท่วมพื้นที่ฤดูแล้ง ไม่มีน้ำเพราะลำคลองตื้นเขินและไม่มีแหล่งเก็บน้ำ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากแคว ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย    
      ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าแฝก อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธานี ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง  
      จังหวัดสุโขทัย      
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1 บ้านหลุม 437 725 778 1,503  
2 บ้านหลุม 470 782 854 1,636
  3 บ้านวังครกวังแดง 132 250 258 508  
4 บ้านกระชงค์ 1,002 1,067 1,192 2,259
  5 บ้านคลองระหัน 235 414 439 853  
6 บ้านคลองกง 131 239 253 492
  7 บ้านหางคลอง 239 415 448 863  
8 บ้านเหนือ 152 263 289 552
  9 บ้านเนินยาง 77 114 130 244  
  รวม 2,875 4,269 4,641 8,910