หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


นายแฉล้ม อภัยจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
โทร : 0810383582
 


นายเล็ก สุวรรณพุฒ
รองนายก อบต.บ้านหลุม
โทร : 0817076568


นายนรินทร์ ไกรบุตร
รองนายก อบต.บ้านหลุม
โทร : 0910723068
 


นายภูริจิวัจน์ เขียวฤทธิ์
เลขานุการนายกฯ
โทร : 055610910