หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
แนวปฏิบัตืการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
บัญชีโครงการ-กิจกรรม-งบประมาณ ภาคผนวก ข [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2